La reforma fiscal dispara els lloguers de grans iots a Espanya

La crisi a la Mediterrània oriental beneficia un sector que mou 100 milions d'euros  grans eslor., ha calculat que aquests vaixells poden injectar en l'economia local, de mitjana, uns 500.000 euros al m., amb la qual cosa aqu.ta flota aportaria uns 100 milions d'euros anuals, als quals caldria afegir vuit milions més en concepte de recaptació de PIVA. És un import molt superior al que l'Estat ingressavaquan apli¬cava l'impost de matriculació (no sreotaziayv)en els dos milions d'eu-
Tot i aixó, els operadors.quei-xen que "la situació de la xàrter de
;ansretai;ledni'?alaellr=i7:
nas.wit.ectorgeneral del Barcelona
 EI lloguer de les grans eslores
 Nombre de superlots destInats al lloguer al Mediterrani segons buse operativa
 700 600 500 400 300 200 100
França Itàlia Espanya
Flota de vabcells fondejats a l'Estartit, a la Costa Brava FONT:T« Madne LA VANGUARD1A
 
cedents de l'exterior, ha impulsat solidació del port de Vilanova la ClúnteyNàutio.Elpuntdeltdis-
:u
n negocieconómicqueabans Geltrú han consagrat Catalunya córdia és l'IVAdel 21%, que s'apli¬b°prou feines existia a causa de com a punt de partida per navegar ca per exemple, al combustible o càrrega fiscal. cap a les Barears (només aBaroelo- 'lloguer que paguen els clients Avui, uns 200 vaixells d'aques- na s'han registrat 85 vaixells en (quepotoscil.lar, per aaqu.ts iots
tes característiques disposen de tres anys). de Iwce, entre 100.000 euros i
Ilicència per al lloguer a Espanya, L'impacte económic que gene- 1.500.000 euros setmanals). En
quan fa tres anys tan sols n'hi havia ren aquests iots és molt significa- canvi, a Itàfia, el tipus efectiu arri-una desena. remodelació del tiu. Alex Chumillas director de ba al6,6%mentre que a França, al Port Vell i la próxima obertura de Tax Mareirt:esSep,:ien fizcwspecia- 10%De fetel nombredesuperioh Marina Vela a Barcelona i la con- litzada , a registrats en aquests parsos per a lloguer e's tr. vegadessuperion Billy Cafiellas, director general del Port de Montenegro, reconeix que "Espanya ha captat ara grans embarcacions perquè fixin la seva base amb vista al lloguer, peró afegeix queel país balcànicofereix més avantatges, com ara l'absència de PIVA per al combustible. En al¬tres llocs, com Madeira, els salaris de la tripulació estan exempts
i1131?re::tiZZesnddea].c à r te r e st a - b I erte s e n parsos que no tinguin un conveni de doble imposició amb Espanya, si decideixen portar de creuer els seus clients desde ports espanyols, encarapoden estar sub¬jectes aun tipusimpositiu de124% sobre el benefici que generi la so¬cietat Encara queden milles per
n v


Offices

Marina Port Vell
Calle Escar, 18
08039 Barcelona | Spain

Foto Marina Port VellTax Marine
Calle Balmes, 191, 3-2
08006 Barcelona | Spain

Foto Balmes

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel +34 934 442 137
tel +34 667 663 521
fax +34 932 209 003

Instagram Facebook LinkedIn Twitter Youtube

© 2021 taxmarine.com
This website use cookies to compile information in order to improve our services and give you a better experience. By continuing to browse the site we'll assume that you are happy to receive all cookies on the Taxmarine website. You have the possibility to change the browser settings and avoid such reception and installation in your device. However, if you would like to, that action could involve part of our site will no function correctly without them.
Ok